İş sağlığı ve iş güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi için...
Detaylar...
İşyeri hekimi görevlendirildiği işletmede çalışma ortamını g...
Detaylar...
Sağlık Bakanlığınca ruhsat verilen İlk Yardım Merkezine...
Detaylar...
İş yerinde var olan yada dışarıdan gelebilecek tehlikelerin...
Detaylar...
İşe giriş muayenesi ve uygun işe yerleştirme görevini üstlen...
Detaylar...
Çalışanların Periyodik Sağlık Muayeneleri çeşitli taramalarla...
Detaylar...
Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim verilmesi...
Detaylar...