Çeşitli hastanelerde uzmanlık alanlarındaki çalışmalarının yanında 1991 ve 1993 yıllarından beri birçok iş kolunda iş yeri hekimi olarak hizmet vermiş Ortopedi Travmatoloji ve Üroloji uzmanı iki doktor tarafından 2012 yılında kurulmuştur.

Firmamız bünyesinde görev alan ''A'' sınıfı sertifikalı iş güvenliği uzmanlarımızdan biri yıllarca Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığında baş iş müfettişi olarak, daha sonra da iş güvenliği uzmanı ve danışmanı olarak çok tehlikeli iş kolları dalında hizmet vermiştir. Diğer "A" sınıfı sertifikalı iki uzmanımız Zonguldak Türkiye kömür işletmelerinde maden mühendisi ve iş güvenliği uzmanı olarak çalışmış ve emekli olmuşlardır.

Uzmanlar OSGB'de çeyrek asırlık deneyimi olan profesyonel bir kadro aynı potada birleştirilerek reel bir sinerji oluşturulmuştur.

Vizyonumuz;

İş sağlığı ve güvenliği alanında çağdaş norm ve uygulamaları mevzuatta uygun olarak çalıştığı firmalara sunarak kaliteli bir iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu kurmak ve sürdürmektir.

Misyonumuz;

Bilgimiz, deneyimlerimiz ve birikimlerimiz ışığında özgün hizmet anlayışı ve güncel teknoloji kullanımıyla müşterilerimizin iş ihtiyaçlarına birebir ve sonuç odaklı cevap veren çözümler üreterek, müşterilerimizin;

İş Sağlığı ve Güvenliğini sağlamak,
Üretim ve verimliliklerini artırmak,
İş yerlerini cezai müeyyidelerden korumaktır.